samfinds.info

she never expected find were the men..

Võ Nguyên Giáp

  10/02/2012       saygans      0 Comments

by Georges Boudarel

Category: Medicine

  • Type: Paperback
  • Pages: none
  • ISBN: none
  • ASIN: none
  • Edition Language: English

Đây l� cuốn sách được giới sử học Pháp đánh giá l� một trong những tác phẩm giá trị nhất viết về Võ Nguyên Giáp, nh� quân sự lỗi lạc, vị tướng lĩnh t� i ba, nhân vật nổi bật của lịch sử hiện đại Việt Nam v� thế giới thế kỷ 20.Tác giả l� người Pháp, một th� nh viên của nhóm trí thức mác-xít hoạt động công khai tại S� i Gòn năm 1947, sau n� y ông ra Bắc xin v� o h� ng ngũ Việt Minh v� tham gia kháng chiến chống Pháp. Những năm 1950, ông ra Việt Bắc l� m công tác địch vận, tham gia cải tạo tù binh Pháp. Năm 1954, ông về H� Nội l� m cho báo tiếng Pháp Le Viêt Nam en marche (Việt Nam tiến bước), sau đổi l� Le Courrier du Viêt Nam (Tin Việt Nam). Cộng tác viên của Nh� xuất bản Ngoại văn (H� Nội) v� tạp chí Etudes vietnamiennes (Nghiên cứu Việt Nam). Năm 1964, ông trở về Pháp, bảo vệ luận án tiến sĩ sử học về đề t� i Việt Nam, sau đó l� m giáo sư trường Đại học Paris VII, giảng dạy về lịch sử hiện đại Việt Nam. Ông l� tác giả của nhiều công trình nghiên cứu v� b� i báo viết về Việt Nam có giá trị như: Phan Bội Châu, Giap... Ông cũng l� dịch giả đã giới thiệu nhiều tác phẩm Việt Nam ra tiếng Pháp, như Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Ho� i, Đại thắng mùa xuân của Văn Tiến Dũng...Cuốn VÕ NGUYÊN GIÁP (nguyên bản tiếng Pháp l� Giap) l� một phần trong luận án tiến sĩ của ông. Ông sử dụng tiếng Việt th� nh thạo, tham khảo nhiều tư liệu chính thống của Việt Nam, kết hợp với nhiều nguồn sách báo nước ngo� i nên trong cuốn sách của ông có nhiều t� i liệu v� nhiều quan điểm, đánh giá mới mẻ.Trong tác phẩm n� y:Tác giả đã khắc họa rõ nét, sinh động chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ khi còn l� một cậu bé cho tới khi trở th� nh vị chỉ huy của quân đội Việt Nam trong sự tham chiếu, so sánh giữa nhiều nguồn tư liệu khác nhau.Ngo� i những chi tiết nói về những chiến tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không có gì khác biệt so với các cuốn sách khác của các tác giả phương Tây, còn có những chi tiết rất thú vị cho chúng ta biết về năm sinh của Đại tướng, những đoạn viết nói rõ âm mưu hiểm độc của thực dân Pháp có ý định mua chuộc cậu học sinh trung học Võ Nguyên Giáp, nhưng kết quả ngược lại, Võ Nguyên Giáp đã trở th� nh học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã chỉ huy to� n quân dân đánh bại ba đế quốc lớn v� các thế lực phản động khác.Có những hiểu lầm về vị Đại tướng huyền thoại đã được tác giả l� m rõ v� tìm ra sự thật bằng những t� i liệu phong phú v� xác thực.

Medicine

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>