samfinds.info

she never expected find were the men..

Гаргантюа и Пантагрюел II

  10/02/2012       bolshoyzhop      0 Comments

by François Rabelais

Category: Electronic Engineering

  • Type: Paperback
  • Pages: 368 pages
  • ISBN: none
  • ASIN: none
  • Edition Language: English

В сатиричния си роман „Гаргантюа и Пантагрюел“ � абле противопоставя хуманистичните възгледи срещу тази на схоластиката, а именно механичното усвояване на знания, запълването на деня с безмислени занимания и игри, формално учение за религията и др. В огромен фокус � абле събира и изразява всички противоречия, конфликти и проблеми на своята съвременност. В изострената социално-историческа и политическа обстановка, като работи тактично и разумно, той успява да избегне съдбата на редица хуманисти, които загиват от преследванията на тъмните сили, и да доизкара до край своето епохално произведение.Коренно различно е учението на учителя хуманист. Знанията се придобиват посредством книги, изпълнени с вековни мъдрости - изучават се астрономия, математика, медицина, естествознание и др. Като методи на обучение се използват наблюдението и беседата с цел ученикът да бъде активен през цялото време. Освен това се прилага и методът на занимателното обучение, като например геометрията, която се използва в игрите и по този начин се придобиват умения за практическото приложение. Не е пренебрегнато и физическото възпитание на човека. За неговото развитие се използва храненето, създаването на хигиенни навици, спорт и др. Франсоа � абле обръща сериозно внимание и на труда като метод за физическо развитие.

Electronic Engineering

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>